AXEL OFFICE

Vymáhanie pohladávok

  • vymáhanie pohľadávok Prešov nepožadujeme žiadne zálohy ani peniaze vopred
  • vymáhanie pohľadávok Prešov výška pohľadávok nie je obmedzená, vymáhame aj pohľadávky nízkej hodnoty
  • vymáhanie pohľadávok Prešov vymáhame aj premlčané pohľadávky

Postup:

1. analyzujeme pohľadávku z pohľadu právneho dôvodu vzniku, zabezpečenia a lehoty po splatnosti
2. preveríme solventnosť dlžníka
3. určíme spôsob vymáhania pohľadávky
4. uzatvoríme zmluvu, v ktorej si dohodneme presnú výšku odmeny

Zaujala Vás naša ponuka? Kontaktujte nás! Alebo vyplňte formulár.

vymáhanie pohľadávok Prešov, vymáhanie peňazí Prešov, vymáhanie dlhov Prešov, správa pohľadávok Prešov, inkasná spoločnosť Prešov

Správa a mimosúdne vymáhanie pohľadávok

  • vymáhanie pohľadávok Prešov ponúkame Vám rýchle a efektívne vymáhanie pohľadávok
  • vymáhanie pohľadávok Prešov bez platenia odmeny vopred, naša odmena je závislá od reálneho vymoženia peňazí od dlžníka, žiadne preddavky ani skryté poplatky
  • vymáhanie pohľadávok Prešov výška odmeny sa stanovuje individuálne, podľa druhu a zabezpečenia pohľadávky, času aký uplynul od splatnosti a solventnosti dlžníka

Súdne vymáhanie pohľadávok

  • vymáhanie pohľadávok Prešov naša inkasná spoločnosť poverí vymáhaním pohľadávky jednu z naších partnerských advokátskych kancelárií
  • vymáhanie pohľadávok Prešov advokátske kancelárie poskytujú našej inkasnej spoločnosti právne služby za paušálnu odmenu, nie za počet vykonaných úkonov, preto je vymáhanie cez našu spoločnosť výhodnejšie
  • vymáhanie pohľadávok Prešov našu odmenu zaplatí Váš dlžník, Vy neplatíte žiadne preddavky ani poplatky, dlžníkovi sa celkový dlh navýši o trovy súdneho konania

vymáhanie pohľadávok Prešov, vymáhanie peňazí Prešov, vymáhanie dlhov Prešov, správa pohľadávok Prešov, inkasná spoločnosť Prešov

Odkúpenie pohľadávok

Zabezpečíme odkúpenie Vaších pohľadávok, v prípade, že nechcete čakať na ich vymoženie. Cenu stanovíme individuálne podľa druhu pohľadávky a solventnosti dlžníka. Odkupujeme aj premlčané pohľadávky.

 

Zaujala Vás naša ponuka? Kontaktujte nás! Alebo vyplňte formulár.