AXEL OFFICE

Zmeny v S.R.O.

Zmeny s.r.o., Odvolanie konateľa, zmena konateľa, doplnenie predmetov podnikania, predaj obchodného podielu

Naša spoločnosť pre Vás zabezpečí kompletnú administratívu súvisiacu so zmenou zapísaných údajov v obchodnom registri za bezkonkurenčnú cenu.

Zápis zmeny údajov spoločnosti zrealizujeme kdekoľvek na Slovensku a to aj bez potreby osobného stretnutia. Vašou úlohou bude len osvedčenie podpisov na pripravených dokumentoch. Všetko vybavíme prostredníctvom telefónu, emailu a pošty.

Zabezpečíme Vám:

 • zmeny v sro poradenstvo pri predaji/kúpe spoločnosti
 • vymenovanie a odvolanie konatela prevod obchodného podielu
 • zmeny v sro zmenu/odvolanie/vymenovanie konateľa
 • vymenovanie a odvolanie konatela zmenu/odvolanie/vymenovanie prokuristu
 • zmena spolocnika zmenu sídla a obchodného mena
 • zmeny v sro doplnenie predmetov činnosti
 • zmeny v sro zvýšenie základného imania

Naša služba zahŕňa:

 • zmeny v sro poradenstvo pred vykonaním zmien v spoločnosti
 • vymenovanie a odvolanie konatela zabezpečíme vypracovanie potrebných dokumentov partnerskou advokátskou kanceláriou
 • zmeny v sro vybavenie súhlasu z Daňového úradu
 • vymenovanie a odvolanie konatela podanie návrhu na zápis zmien spoločnosti v OR SR - vrátane zvýhodneného súdneho poplatku 33 €
 • zmena spolocnika ohlásenie zmien na živnostenskom úrade a daňovom úrade
 • zmena spolocnika odovzdanie kompletnej dokumentácie spoločnosti klientovi

...a to za cenu od 150€

Pre výpočet konkrétnej ceny nás kontaktujte .

Zmeny v s.r.o., odvolanie konateľa, zmena konateľa, zmena spoločníka, doplnenie predmetov podnikania