AXEL OFFICE

Prenájom sídla

Podľa zákona „každá obchodná spoločnosť musí mať sídlo, ktoré je zapísané v Obchodnom registri“. Právnická osoba musí preukázať, že má k nehnuteľnosti vlastnícke právo alebo užívacie právo, ktoré užívanie nehnuteľnosti ako sídla nevylučuje.

prenájom sídla, registračné sídlo, virtuállne sídlo

 

Poskytneme Vám moderné a praktické riešenie úspory nákladov na prevádzku vlastnej kancelárie.

Výhody registračného sídla:

  • prenajom sidla úspora za prenájom kancelárskych priestorov
  • registracne sidlo oslobodenie sa od niekoľkoročných nájomných zmlúv
  • virtualne sidlo zmena miestnej príslušnosti štátnych inštitúcií - napr. súd, daňový úrad, atď.
  • prenajom sidla lepší image spoločnosti so sídlom v krajskom meste na prestížnej adrese

Prenájom registračného sídla je výhodný najmä pre začínajúcich podnikateľov, pre klientov, ktorí podnikajú popri zamestnaní, pre zahraničných klientov, organizačné zložky zahraničnej právnickej osoby, pre klientov, ktorí majú záujem zmeniť svoje sídlo z dôvodu zmeny miestnej príslušnosti štátnych inštitúcií.

Registračné sídlo poskytujeme na adrese:

Vajanského 47, 080 01 Prešov

Grösslingova 4, 811 09 Bratislava

Služba zahŕňa:

  • registracne sidlo poskytnutie súhlasu so sídlom pre potreby Obchodného registra
  • virtualne sidlo označenie sídla spoločnosti obchodným menom
  • prenajom sidla príjem listových zásielok, vrátane doporučených zásielok a zásielok do vlastných rúk
  • registracne sidlo odosielanie prijatej pošty na Vami zvolenú adresu 1-krát do týždňa vrámci SR

...a to za cenu 40€ / mesiac

Zaujala Vás naša ponuka? Kontaktujte nás! Alebo vyplňte formulár.

prenájom sídla, registračné sídlo, virtuálne sídlo